Beräknare

Index:

 

1. Tidsberäkning för alla distanser
3. Beräknad maximal VO2

2. Hastighetsbeäkning
4. Mått enheter
5. Body mass index  

1. Tidsberäkning för alla distanser :

Verklig: Avstånd: km  tid: t min sek
beräknad:  Avstånd: km  tid: t min sek
Beräkning genomförd med Runner's World Magazine´s tabell med föjande formel: 
Beräknad tid = verklig tid x (beräknat avstånd / verkligt avstånd) gånger 1.07 
Förutsätter att du har den självklara grundträningen. 

2. Hastighetsbeäkning : 

Avstånd:  km.     tid: t min sek 
Pace for covering the distance in this time is: 
takt: minsek /km. 
Tidsåtgång för att klara av sträckan med denna fart är: 

3. Beräknad maximal VO2:

Avklarad tid för 10 km: min sek 
Beräknad maximal VO2 för tiden ovan: 
 Beräkning med Dr David Costil´s formel:
Max VO2 = 120.8 - (1.54 * Time for 10 km) - Max VO2 = 120.8 - (1.54 * Tid för 10 km)
OBS!! Du måste ha tiden för 10 km under 1:10

4. Mått enheter:

Avstånd:

km är lika med  
engelska miles är lika med
Takt:
minsek / km är lika med 
minsek / mile är lika med
minsek  / km är lika med
km / timma är lika med
Temperatur:
grader I Celsius är lika med
Fahrenheit är lika med

5. Body mass index:

höjd: mcm . Vikt: Kg 
Body mass index: 
Jämfört I OMS så är den idéella indexet inom 18,5-25 skalan.
Så för din höjd så ligger den idéella vikten inom skalan: 
 

ANNONS


Till sidans början

varning Du kan kopiera Dessa Java Script så länge som du skriver med upphovsrätten till:
Copacabana Runners - https://www.copacabanarunners.net/


© 1999-2018 Helio A. F. Fontes
Copyright Statement

 Copacabana Runners - Atletismo e Maratonas